Visuotinis narių susirinkimas Kovo 21d.

Visuotinis narių susirinkimas Kovo 21d.

Kategorija Be kategorijos | 0

PRANEŠIMAS

Alytaus kredito unijos narių dėmesiui!

2019 m. kovo 21 d. ketvirtadienį, 11 00 val. Dzūkų alaus restorano II aukšte, konferencijų salėje, adresas: Vilniaus g. 35, Alytuje, (rekonstruotas buvęs šauktinių karinės įskaitos pastatas. Įėjimas iš kiemo pusės), šaukiamas Alytaus kredito unijos, buveinės adresas S. Dariaus ir Girėno 2A-1, Alytus, eilinis visuotinis narių susirinkimas numatant sekančią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas.
  6. Pelno paskirstymo (nuostolių paskirstymo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
  7. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  8. Audito įmonės (auditoriaus) rinkimas ir lėšų, kurias galima skirti audito įmonės (auditoriaus) darbui apmokėti, limito nustatymas.
  9. Dėl neaktyvių kredito unijos narių.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu S. Dariaus ir S. Girėno 2A-1, Alytus.

             Dėl galimo kvorumo trūkumo neįvykus susirinkimui, pakartotinį susirinkimą siūlysime sušaukti kovo 29 d. (penktadienį) 13 00 val. Dzūkų alaus restorano II aukšte, konferencijų salėje, adresas: Vilniaus g. 35, Alytuje, (rekonstruotas buvęs šauktinių karinės įskaitos pastatas. Įėjimas iš kiemo pusės).

 

Tel. pasiteiravimui: 53646                                                                           VALDYBA