Kredito unijoje teikiamos paskolos:

Vartojimo paskolos.
Kredito unija gali teikti vartojimo paskolas ne didesnes nei 50.000 litų ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Vartojimo paskola – daiktams ar paslaugoms įsigyti skirta paskola, dažniausiai užtikrinama laidavimu ar turto įkeitimu ir grąžinama lygiomis arba mažėjančiomis įmokomis. Paskola gali būti grąžinama anksčiau termino.

Būsto paskolos.
Kredito unija būsto paskolas gali teikti iki 10 metų laikotarpiui, išimties atvejais –  iki 20 metų. Paskola, skirta būsto pirkimui ar renovacijai. Būsto paskolų sutarties sąlygos čia

Žemės ūkio paskolos.
Kredito unija paskolas apyvartinėms lėšoms gali teikti iki 5 metų laikotarpiui, investicijoms – iki 10 metų. Paskola, skirta žemės ūkio verslui finansuoti. Priklausomai nuo to, kokiam verslui paskola suteikiama, ji gali būti grąžinama įvairiais būdais – įmokas mokant lygiomis ar mažėjančiomis dalimis arba palūkanas mokant kas mėnesį, o paskolos sumą grąžinant pasibaigus paskolos terminui.

Verslo paskolos.
Kredito unija paskolas apyvartinėms lėšoms gali teikti iki 2 metų laikotarpiui, investicijoms – iki 10 metų laikotarpiui. Paskola, skirta smulkiam ir vidutiniam verslui finansuoti. Priklausomai nuo to, kokiam verslui paskola suteikiama, ji gali būti grąžinama įvairiais būdais – įmokas mokant lygiomis ar mažėjančiomis dalimis arba palūkanas mokant kas mėnesį, o paskolos sumą grąžinant pasibaigus paskolos terminui.

Jaunojo verslo kreditavimas ES finansine priemone „Verslumo skatinimas 2014-2020“

Kredito unijos, kredituodamos fizinius ir juridinius asmenis iš finansinės priemonės „Verslumo skatinimas 2014-2020“, siekia:
• sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti arba vystyti neseniai pradėtą verslą;
• skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą Lietuvoje, teikiant verslo kreditus ir konsultuojant dėl verslo pradžios ar plėtros.
Kreditai yra skirti investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti. Kreditai negali būti skirti esamiems kreditų gavėjų įsipareigojimams finansų įstaigoms refinansuoti, taip pat kreditų lėšos negali būti naudojamos apmokėti išlaidoms, kurioms skiriama negrąžinamoji subsidija. Maksimali kredito suma iki 25 000 Eur. Kredito kintamų palūkanų norma nuo 3 proc.

Kreditai teikiami iki 2023 metų rugsėjo 30 d. Kreditų teikimo sąlygos pasiekiamos čia VS kreditų teikimo sąlygos Priemonę „Verslumo skatinimas“ koordinuoja Lietuvos centrinė kredito unija, o ją valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.

Juridinio asmens paskolos.
Kredito unija paskolas apyvartinėms lėšoms gali teikti iki 2 metų laikotarpiui, investicijoms – iki 10 metų laikotarpiui.

Šiuo metu nustatytos metinės paskolų palūkanų normos nuo 6 proc.
Išduodamų paskolų palūkanų norma priklauso nuo paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės, paskolos dydžio, nario vykdomos apyvartos per uniją, nario skolinimosi istorijos kredito unijoje, finansinio pajėgumo ir kt.

1.Paskolos prašytojo ir Jo sutuoktinio pasai ar asmens tapatybės kortelės.
2.Pažyma iš darbovietės apie paskutinių 6 mėnesių darbo užmokestį, kuri turi būti pasirašyta įmonės vadovo ir vyr. finansininko bei patvirtinta antspaudu;

3.Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtinta pajamų deklaracija – jei esate individualios įmonės savininkas arba vykdote veiklą pagal verslo liudijimą;

 1. Kiti dokumentai, įrodantys pajamų gavimą;
  5. Pažyma apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas ir teises į juos).

6. Turimų finansinių įsipareigojimų kitiems fiziniams asmenims, įmonėms ar finansinėms institucijoms sutarčių kopijos.
7. Užpildyta paskolos paraiška.
8. Kiti papildomi dokumentai, kurie gali būti reikalingi priimant sprendimą suteikti paskolą.

 1. Asmens tapatybės dokumento kopija;
 2. Pasėlių deklaracija;
 3. Forma A (jei paskola < nei 100 000 Lt) „Ūkininkavimo pajamos ir išlaidos metams“;
 4. Forma B (jei paskola > nei 100 000 Lt) „Ūkininkavimo pajamos ir išlaidos: praėję metai, einamieji metai, prognozės“;
 5. Gyvulių apskaitos žurnalas;
 6. PVM deklaracija;
 7. Balansas, Ūkio veiklos rezultatų ataskaita ir pinigų srautų ataskaita už praėjusius metus;
 8. Nuosavybę įrodantys dokumentai (Nekilnojamoj turto registro pažymos, transp. priemonė tech. pasų kopijos);
 9. Įsipareigojimų (lizingų, paskolų, laidavimų ir kt.) sutartys ir tvarkaraščiai;
 10. Sutartis su NMA del paramos (jeigu yra sudaryta);
  10. Užpildyta paskolos  paraiška;
 11. Kiti papildomi dokumentai, kurie gali būti reikalingi priimant sprendimą suteikti paskolą.

 

 

 1. JA steigimo sutartis, registracijos pažymėjimas, įstatai ir vadovo paso kopija.
 2. Valdymo organo, turinčio teisę spręsti paskolos gavimo klausimus, sprendimą dėl įstojimo į kredito uniją, paskolos ėmimo ir įgaliotų asmenų paskyrimo;
 3. Paskutinių metų bei ataskaitinio laikotarpio (ketvirčiais) įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai (balansai, pelno – nuostolio ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos;
 4. Pažyma apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas ir teises į juos;
 5. Veiklos aprašymas arba verslo planas, investicinis projektas;
 6. Pažymas apie apyvartą kitose kredito įstaigose;

7. Užpildyta paskolos paraiška;
8. Kiti papildomi dokumentai, kurie gali būti reikalingi priimant sprendimą suteikti paskolą.

Paskoloms iki 40 000 Lt  būtinas laiduotojas – žmogus, turintis pajamų bei nekilnojamojo turto, kuris laiduotų už paskolos gavėją. Paskoloms virš 40 000 Lt  būtinas turto įkeitimas.

 

 

 

Čia galite rasti paraiškas paskoloms bei laidavimui:

     Fizinio asmens prašymas vartojimo paskolai >>
   Fizinio asmens prašymas žemės ūkio paskolai >>
     Fizinio asmens prašymas verslo paskolai >>
     Fizinio asmens prašymas būsto paskolai >>
     Fizinio asmens laidavimo paraiška >>
     Juridinio asmens prašymas paskolai >>
Juridinio asmens laidavimo paraiška >>
Juridinio asmens prašmas atidaryti banko sąskaitą
     Juridinio asmens prašymas priimti į kredito uniją