Indėlių (€) palūlanos

Indėlio terminas
(dienomis)
Vaiko indėlis*
(minimalus terminas 12 mėn.,
maksimalus –
iki vaikui sukaks 18 m.)
Tikslinis taupomasis
indėlis*
( minimalus
terminas 6 mėn.,
maksimalus 60 mėn.)
Ilgalaikis kaupiamasis
indėlis
(minimalus
terminas 24 mėn.)
Terminuotas indėlis**
(palūkanos
termino gale)
Terminuotas indėlis**
(palūkanos kas mėnesį)
7-14 0,05
15-22  0,10
23-29  0,15 0,05
30-59 (1 mėn.)  0,20 0,10
60-89 (2 mėn.)  0,25 0,15
90-119 (3 mėn.)  0,30 0,20
120-149 (4 mėn.)  0,35 0,25
150-179 (5 mėn.)  0,40 0,30
180-209 (6 mėn.) 0,50  0,55 0,45
210-239 (7 mėn.) 0,50  0,60 0,50
240-269 (8 mėn.) 0,50  0,70 0,60
270-299 (9 mėn.) 0,50  0,75 0,65
300-329 (10 mėn.) 0,50 0,80 0,70
330-359 (11 mėn.) 0,50 0,90 0,80
360-539 (12 mėn.) 0,50 0,50 1,00 0,90
540-719 (18 mėn.) 0,50 0,50 1,60 1,50
720-1079 (24 mėn.) 0,50 0,50 0,50 1,60 1,50
1080-1439 (36 mėn.) 0,50 0,50 0,50 1,60 1,50
1440-1799 (48 mėn.) 0,50 0,50 0,50 1,60 1,50
1800 ir daugiau
( virš 60 mėn.)
0,50 0,50 0,50 1,60 1,50

 

* Indėlio maksimali suma nenustatyta
*Indėlio minimali suma 115m,85 EUR
Taupomojo indėlio metinė palūkanų norma mokama nuo sąskaitos likučio sumos (indėlio terminas nenustatytas): 1-86 Eur – 0,50 proc.  87 – 173 Eur – 0,80 proc. 174 – 260 Eur – 1,00 proc. 261 Eur ir daugiau – 1,50 proc.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt