Prisijungimas valdybai
Vardas:
Slaptažodis:

Paslaugos

 
ALYTAUS KREDITO UNIJA

S. Dariaus ir S. Girėno 2A-1, Alytus
Įmonės kodas 300031511
Tel. 8 315 53646, 8 623 50951
El. p.
alytus@lku.lt


PRANEŠIMAS

Alytaus kredito unijos narių dėmesiui!

              2017  m. kovo 16 d. ketvirtadienį, (nesusirinkus kvorumui - kovo 25 d šeštadienį.), 11 val. Dzūkų krašto menų inkubatoriuje, adresas: Tilto g. 2, Alytuje, (naujai rekonstruotas pastatas prie Juozapavičiaus tilto per Nemuną į pirmą Alytų), šaukiamas Alytaus kredito unijos, buveinės adresas S. Dariaus ir Girėno 2A-1, Alytus, eilinis visuotinis narių susirinkimas numatant sekančią darbotvarkę:

1. Stebėtojų tarybos ataskaita ir ataskaitos įvertinimas.

2. Revizoriaus ataskaita ir ataskaitos įvertinimas.

3. Valdybos ataskaita ir ataskaitos įvertinimas.

4. Paskolų komiteto ataskaita ir ataskaitos įvertinimas.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.

6. 2017 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

8. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas

9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas

10. Kredito unijos revizoriaus rinkimas

11 Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 

               Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu S. Dariaus ir S. Girėno 2A-1, Alytus.

             Dėl galimo kvorumo trūkumo kovo 16 d. neįvykus susirinkimui, pakartotinį susirinkimą siūlysime sušaukti kovo 25 d. (šeštadienį) 11 00 val. Dzūkų krašto menų inkubatoriuje, adresas: Tilto g. 2, Alytuje, (naujai rekonstruotas pastatas prie Juozapavičiaus tilto per Nemuną į pirmą Alytų)

                    Tel. pasiteiravimui: 53646  Informuojame, kad nuo 2017 m. vasario 1 d. keičiasi Alytaus kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos ir 2017 m. vasario 1 d. įsigalios nauji mokėjimo paslaugų įkainiai.

Nauji mokėjimo paslaugų įkainiai nuo 2017 m. vasario 1 d.:
Pagrindinė mokėjimo sąskaita* 1,50 Eur per mėnesį
Pagrindinė mokėjimo sąskaita* nepasiturintiems gyventojams 0,75 Eur per mėnesį
Grynųjų pinigų išmokėjimas kredito unijos aptarnavimo vietose Nemokamai iki 300 Eur per mėnesį, viršijus 300 Eur - 0,6 proc. nuo sumos
Grynųjų pinigų išmokėjimas bankomate Nemokamai 300 Eur per mėnesį, viršijus 300 Eur - 1 proc. nuo sumos, bet ne mažiau kaip 0,58 Eur
  *Pasirinkę pagrindinės  mokėjimo sąskaitos paslaugą už vieną kainą per  mėnesį Jūs galėsite naudotis šiomis paslaugomis: 1.      Sąskaitos atidarymas;
  1. El. bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė - mobilius parašas;
  2. Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;
  3. Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;
  4. Debeto kortelė Maestro ir mokėjimo operacijos Maestro kortele;
  5. 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse;
  6. Grynųjų pinigų išmokėjimas:
 - nemokamai 300 Eur per mėnesį kredito unijos aptarnavimo vietose, viršijus 300 Eur - 0,6 proc. nuo sumos; - nemokamai 300 Eur per mėnesį bet kuriame bankomate Lietuvoje, viršijus 300 Eur - 1 proc. nuo sumos, bet ne mažiau kaip 0,58 Eur.   Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. Tel. (8 ~ 315) 5 36 46 arba el. paštu alytaus@lcku.lt Pagarbiai, Alytaus  kredito unija
 

Kokias paslaugas kredito unija teikia savo nariams?


Kas yra kredito unija?

Kredito unija yra kooperatiniais pagrindais bendruomenės sukurta finansines paslaugas teikianti įnstitucija, kaupianti savo narių bei klientų pinigus ūkiniams ir socialiniams poreikiams, numatytiems kredito unijos įstatuose, tenkinti savitarpio paskolų teikimo būdu ir prisiimanti su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Šią organizaciją valdo ir kontroliuoja unijos nariai.  kredito unijos įstatai,

Kredito unijai licenciją suteikia ir veiklą prižiūri Lietuvos bankas.
Kas gali tapti kredito unijos nariu?

Visomis unijos teikiamomis paslaugomis fiziniai ir juridiniai asmenys gali naudotis tik tapę Alytaus kredito unijos nariais. Kredito unijos nariai yra kredito unijos savininkai.

Unijos nariu, turinčiu balsavimo teisę, gali būti fizinis asmuo jeigu jis gyvena, dirba arba mokosi Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančioje Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Unijos asocijuotu nariu, neturinčiu balsavimo teisės, gali būti Lietuvos respublikoje įregistruoti ir Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančioje Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje buveinę turintys juridiniai asmenys:

      1) asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės;

     2) kredito unijos narių - fizinių asmenų individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, kuriose kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Juridiniai asmenys gali būti kredito unijos nariais, jei jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių apibrėžimą.

Kaip tapti kredito unijos nariu?

Asmenys, norintys tapti kredito unijos nariais, turi pateikti unijos valdybai raštišką prašymą, sumokėti valdybos nustatytą vienkartinį stojamąjį mokestį ir įnešti į savo sąskaitą 100 Lt litų pajinį įnašą. Nutraukiant narystę unijoje, pajiniam įnašui skirta pinigų suma grąžinama.

Kredito unija turi teisę priimti indėlius ir kitas grąžintinas lėšas, teikti pinigų pervedimo paslaugas ir ne unijos nariams (klientams):

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių įstaigoms ir institucijoms, Lietuvos Respublikoje įsteigtoms asociacijoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, profesinių sąjungų organizacijoms, labdaros ir paramos fondams, tarptautinių ar užsienio valstybių labdaros ir paramos fondams, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka kredito unijos narių nepilnamečiams vaikams (įvaikiams) ar globojamiems vaikams, jeigu bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra kredito unijos narys.

 

Internetinė bankininkystė