Prisijungimas valdybai
Vardas:
Slaptažodis:

Istorija

Sumanymas ir iniciatyva įkurti  Alytaus rajono ūkininkų kredito uniją atsirado 2002 m. Aktyviausiu ūkininkų kredito unijos steigimo iniciatoriumi buvo tuo metu buvęs Alytaus rajono meru ūkininkas Albertas Jusas, vienas iš pirmųjų Lietuvos ūkininkų, aktyviai veikęs kuriant Lietuvos ūkininkų sąjungą. Idėją palaikė žemės ūkio skyriaus vedėjas  Stasys Supranavičius, tuometinis Alytaus rajono tarybos narys, kontrolės komiteto pirmininkas Artūras Juškauskas ir Ūkininkų sąjungos Alytaus skyriaus pirmininkas Gintaras Kavaliauskas.

Daugelis rajono ūkininkų suprato, kad spręsti vis didėjančią apyvartinių ir investicinių lėšų problemą gali tik patys, susikooperavę ir įsteigę savą savišalpos fondą. Priimtiniausia tokio savitarpio pagalbos fondo forma tuo metu buvo ir pasirinkta kredito unija. Iniciatoriai kreipėsi į jau veikiančią Lietuvos Centrinę kredito uniją dėl pagalbos įsteigti ūkininkų kredito uniją. Norint įsteigti kredito uniją, užregistruoti ir gauti Lietuvos banko licenciją veiklai, reikėjo surinkti  ne mažiau penkiasdešimties narių ir sunešti ne mažiau 15000 Lt pajinio kapitalo. 

Idėja apie kredito unijos kūrimą tarp ūkininkų sklandė beveik du metus, kol 2003 metų rudenį, Alytaus rajono savivaldybės didžiojoje konferencijų salėje buvo sukviestas ūkininkų ir juos palaikančių valdžios atstovų susirinkimas, kuriame nutarta  kurti Alytaus kredito uniją. Susirinkimo metu  išrinkti penki asmenys steigėjai, kuriems  suteikta teisė sudaryti ir notariškai pasirašyti Alytaus kredito unijos steigimo sutartį, atidaryti banko įstaigoje kaupiamąją sąskaitą ir rinkti pajinius įnašus.

Tvarkyti Alytaus kredito unijos steigimo reikalus buvo įgalioti: Zenonas Anušauskas, Stasys Supranavičius, Artūras Juškauskas, Vladas Matonis ir Vytas Bencevičius.

Surinkus reikiamą sumą pajinių įnašų ir pageidaujančių būti kredito unijos nariais skaičių, 2004 m. pavasarį  sukviestas Alytaus kredito unijos steigiamasis susirinkimas. Jo metu apsvarstyti ir patvirtinti Alytaus kredito unijos įstatai, išrinkta Alytaus kredito unijos valdyba, paskolų komitetas, stebėtojų taryba ir revizorius.


Nuotraukos iš steigiamojo susirinkimo


 

 

Internetinė bankininkystė