Bendradarbiaujantys VVG ir KU tinklai

Kategorija Be kategorijos | 0

Bendradarbiaujantys VVG ir KU tinklai

2003 m rudenį Lietuvos kaimui buvo pristatyta ES programa „Leader+“. Tai nauja ES iniciatyva žadinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą ir iniciatyvą, siekiant pagerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę. Ši priemonė remiasi tokiais principais kaip iniciatyvos iš apačios palaikymas, visų kaimo gyventojų grupių įtraukimas ir lygiateisiškumas priimant sprendimus. Išskirtinis Leader + priemonės požymis – būtina partnerystė tarp visų trijų visuomenės sektorių: valdžios, verslo ir socialinių partnerių. Dalį Leader+ pobūdžio priemonei įgyvendinti skirtos paramos gauna formaliai įregistruotos visų trijų sektorių sąjungos, kurių valdymo organuose yra ne mažiau kaip 50 proc. kaimo visuomenininkų (socialinių institucijų) atstovų ir ne daugiau kaip po 25 proc. valdžios ir verslo atstovų. Tokios sąjungos vadinamos Vietos veiklos grupėmis. Tai veiklių žmonių grupės, kurios kuria ir įgyvendina savo atstovaujamos teritorijos strateginius plėtros planus.

2004 m. lapkričio 6 d., iniciatyva iš apačios susikūrė neformalus Lietuvos Vietos veiklos grupių tinklas. Lietuvos Žemės ūkio universitete susirinko aktyviausių Vietos veiklos grupių atstovai pasitarti dėl nacionalinio VVG tinklo kūrimo ir buvo išrinkti 9 VVG atstovai tokio tinklo steigimui.

Kiek anksčiau, nuo 2004 vasaros, ryšio tarp kaimo plėtros veikėjų palaikymui ir informacijos apsikeitimui, pradėjo veikti ir iki šiol veikia elektroninė VVG tinklo konferencija vvgtinklas@konferencijos.lt . Konferencijoje aptarinėjamos kaimo plėtros ir verslo problemos. Visi konferencijos prenumeratoriai (arba nariai) yra nuolatiniame ryšyje. Vienu metu  gauna žinutes, parašytas bet kurio konferencijos dalyvio. Šiuo metu yra virš šimto konferencijos prenumeratorių, neabejingų Lietuvos kaimo ateičiai ir jo plėtrai.

Kitas, visiems Lietuvoje gerai žinomas tinklas yra Kredito unijų tinklas. Tai Lietuvos kredito unijų asociacija ir Centrinė kredito unija. Šis kooperatinis judėjimas padeda savo nariams spręsti verslo problemas. Į kredito unijas susibūrę entuziastai palaiko vieni kitus ir bendrai sprendžia savo problemas, susijusias su laikinu apyvartinių lėšų trūkumu arba pertekliumi.

Kadangi esu Alytaus KU valdybos pirmininkas, dalyvauju kredito unijų judėjime ir tuo pačiu metu dalyvauju Vietos veiklos grupių veikloje, administruoju elektroninę VVG tinklo konferenciją, tai žinau šių tinklų narius ir aktyviausius dalyvius. Malonu, kad šios dvi organizacijos turi bendrų narių. Lietuvos kredito unijų ir VVG judėjimus vienija ne tik bendras tikslas  padėti Lietuvos kaimui, bet ir tie patys žmonės, dalyvaujantys abiejų tinklų  veikloje.  Natūraliai taip atsitiko, kad Lietuvos kredito unijų judėjimas ir vietos veiklos grupių tinklas turi sąlyčio taškus. Tai sudaro geras prielaidas artimam judėjimų bendradarbiavimui. Vietos veiklos grupės, įgyvendinančios savo strategijas ir kaimo bendruomenės, vykdančios vietos projektus, dažniausiai neturi lėšų juos įgyvendinti. Čia labai gali padėti kredito unijos. Gražiu pavyzdžiu gali būti Dzūkijos VVG , tapusi Alytaus kredito unijos nare. Strategijos kūrimo projektui teko naudotis kreditu. Jį sėkmingai grąžino. Tai padidino VVG reputaciją unijoje ir suteikia dar didesnes galimybes ateityje pasinaudoti savos kredito įstaigos paslaugomis. Reikėtų, kad Kredito unijų judėjimo atstovai esantys VVG tinkle aktyviau pristatytų KU veiklą ir paslaugas. Į VVG tinklo konferenciją kviečiu įsijungti ir daugiau KU atstovų. Įsijungti galima internetehttp://www.konferencijos.lt/mailman/listinfo/vvgtinklas .

 

Tikiu, kad bendradarbiavimas tarp šių dviejų tinklų Lietuvoje tik plėsis.

 

Alytaus KU valdybos pirmininkas,

Zenonas Anušauskas