Prisijungimas valdybai
Vardas:
Slaptažodis:

Alytaus kredito unijoje – rekordinis dviejų milijonų litų aktyvų portfelis

2010 12 26 15:44:31
2010 m. pabaigoje Alytaus kredito unijos aktyvai pasiekė ir peraugo du milijonus litų. Kredito unijose, kaip ir bankuose,iki 340 tūkstančių litų indėliai apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimo fondas“ visu šimtu  procentų. Tokio dydžio ir didesnį indėlį Alytaus kredito unija priima jau ne pirmą kartą ir tai lėmė, kad kredito unijos aktyvai išaugtų iki 2 300 000 Lt.
Per 2010 m. III ketvirtį Lietuvos kredito unijos gerino savo kapitalo pakankamumo rodiklius. Labiausiai iš visų savo kapitalo pakankamumo rodiklį pagerino Alytaus kredito unija, kurios kapitalo pakankamumas ketvirčio pabaigoje siekė net 32,83 proc.

Kas naudinga Alytaus kraštui?

2010 12 22 10:13:51
Didėjanti kredito įstaigų konkurencija (auganti kooperatiniais ir savitarpio pagalbos principais pagrįsta kredito unijų sistema) bei naujų finansavimo formų plitimas gali lemti teigiamus kaimo vietovių finansavimo pokyčius. Tačiau ne visų finansų įstaigų dalyvavimas Lietuvos regiono veikloje yra pakankamai aktyvus ir naudingas vietos regionui ir jos bendruomenei.
Kredito unijų, kaip kooperatyvų teikiama nauda galėtų būti išskiriama pagal  tikslines grupes, susijusias su bendruomenėmis, t.y. vartotojus - taupytojus ir skolininkus, tačiau svarbiausia, kad kredito unija, įregistruota tame regione yra naudinga to krašto žmonėms ir bendruomenei.

Bendradarbiaujantys VVG ir KU tinklai

2010 12 21 21:48:13
2003 m rudenį Lietuvos kaimui buvo pristatyta ES programa „Leader+“. Tai nauja ES iniciatyva žadinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą ir iniciatyvą, siekiant pagerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę. Ši priemonė remiasi tokiais principais kaip iniciatyvos iš apačios palaikymas, visų kaimo gyventojų grupių įtraukimas ir lygiateisiškumas priimant sprendimus. Išskirtinis Leader + priemonės požymis - būtina partnerystė tarp visų trijų visuomenės sektorių: valdžios, verslo ir socialinių partnerių. Dalį Leader+ pobūdžio priemonei įgyvendinti skirtos paramos gauna formaliai įregistruotos visų trijų sektorių sąjungos, kurių valdymo organuose yra ne mažiau kaip 50 proc.

Yra ir gerų naujienų

2010 12 21 00:00:01
Didžiojo visuomenės susirūpinimo artėjančiu sunkmečiu fone nepastebime, o kartais nenorime pastebėti ir gerų, viltį teikiančių naujovių. Gera, didelę viltį teikianti naujiena aktuali visiems gyventojams - tai kad nuo 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo dar 2008 m. birželio 17 dieną Lietuvos Respublikos (LR) Seime priimtas Kredito unijų įstatymo pakeitimo įstatymas. Šio įstatymo įsigaliojimas atveria plačias galimybes kiekvienam iš mūsų.
Lietuvoje, o ir visame pasaulyje veikia dvi kredito įstaigų sistemos. Tai bankų  ir kredito unijų sistema. Kredito unijos - tai kooperatinės bendrovės, sukurtos savo narių finansinėms problemoms spręsti ir būti nepriklausomais nuo bankų.
Internetinė bankininkystė