Prisijungimas valdybai
Vardas:
Slaptažodis:

Paslaugos Alytaus kredito unijos narių dėmesiui!

              2015  m. kovo 12 d. ketvirtadienį, 11 val. Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos salėje, adresas: Ligoninės g. 1C/Seirijų g. 2, Alytus, šaukiamas Alytaus kredito unijos, buveinės adresas S. Dariaus ir Girėno 2A-1, Alytus, eilinis visuotinis narių susirinkimas numatant sekančią darbotvarkę:1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.2. Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių atskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.6. 2015 - 2017 m. veiklos plano tvirtinimas.7. 2015 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
9. Naujos kredito unijos įstatų redakcijos tvirtinimas.                     Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu S. Dariaus ir S. Girėno 2A-1, Alytus.             Dėl galimo kvorumo trūkumo neįvykus susirinkimui, pakartotinį susirinkimą siūlysime sušaukti kovo 20 d. (penktadienį) 13 00 val. Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos salėje. Adresas: Ligoninės g. 1C/Seirijų g. 2. Tel. pasiteiravimui: 53646                                                                                                                                                                      VALDYBA 
ALYTAUS KREDITO UNIJA
S. Dariaus ir S. Girėno 2A-1, Alytus
Įmonės kodas 300031511
Tel. 8 315 53646, 8 623 50951
El. p.
alytus@lku.lt
 

Kokias paslaugas kredito unija teikia savo nariams?

Paslaugų kainos


Kas yra kredito unija?

Kredito unija yra kooperatiniais pagrindais bendruomenės sukurta finansines paslaugas teikianti įnstitucija, kaupianti savo narių bei klientų pinigus ūkiniams ir socialiniams poreikiams, numatytiems kredito unijos įstatuose, tenkinti savitarpio paskolų teikimo būdu ir prisiimanti su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Šią organizaciją valdo ir kontroliuoja unijos nariai. Kredito unijos įstatai 

Kredito unijai licenciją suteikia ir veiklą prižiūri Lietuvos bankas.
Kas gali tapti kredito unijos nariu?

Visomis unijos teikiamomis paslaugomis fiziniai ir juridiniai asmenys gali naudotis tik tapę Alytaus kredito unijos nariais. Kredito unijos nariai yra kredito unijos savininkai.

Unijos nariu, turinčiu balsavimo teisę, gali būti fizinis asmuo jeigu jis gyvena, dirba arba mokosi Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančioje Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Unijos asocijuotu nariu, neturinčiu balsavimo teisės, gali būti Lietuvos respublikoje įregistruoti ir Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančioje Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje buveinę turintys juridiniai asmenys:

      1) asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės;

     2) kredito unijos narių - fizinių asmenų individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, kuriose kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Juridiniai asmenys gali būti kredito unijos nariais, jei jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių apibrėžimą.

Kaip tapti kredito unijos nariu?

Asmenys, norintys tapti kredito unijos nariais, turi pateikti unijos valdybai raštišką prašymą, sumokėti valdybos nustatytą vienkartinį stojamąjį mokestį ir įnešti į savo sąskaitą 100 Lt litų pajinį įnašą. Nutraukiant narystę unijoje, pajiniam įnašui skirta pinigų suma grąžinama.

Kredito unija turi teisę priimti indėlius ir kitas grąžintinas lėšas, teikti pinigų pervedimo paslaugas ir ne unijos nariams (klientams):

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių įstaigoms ir institucijoms, Lietuvos Respublikoje įsteigtoms asociacijoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, profesinių sąjungų organizacijoms, labdaros ir paramos fondams, tarptautinių ar užsienio valstybių labdaros ir paramos fondams, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka kredito unijos narių nepilnamečiams vaikams (įvaikiams) ar globojamiems vaikams, jeigu bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra kredito unijos narys. 

 

 

 

 

Internetinė bankininkystė


Draugai

www.verdiktas.lt Nekilnojamas turas, teisinės paslaugos www.pietulietuva.lt Dzūkijos nekilnojamo turto duomenų bazė www.internetinetv.lt Internetinė televizija Informacinis portalas